PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY W GABINECIE DIABETOLOGICZNYM

Wizyta w Gabinecie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Na wizytę do gabinetu należy przynieść:

  • dotychczasową dokumentację medyczną (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań wykonanych ambulatoryjnie),
  • spis aktualnie stosowanych leków,
  • osoby z rozpoznaną cukrzycą dodatkowo dzienniczek samokontroli i/lub glukometr.