DOŚWIADCZENIE

W 2004 roku ukończyłam Śląską Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim, jednak swoją pracę zawodową rozpoczęłam już podczas studiów pracując początkowo jako wolontariusz a ostatecznie jako lekarz w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Od 2005 roku pracowałam zarówno w tzw. lecznictwie szpitalnym jak i w szeregu poradni o profilu ogólno-internistycznym i diabetologicznym. Przez kilka lat byłam również Adiunktem w Katedrze Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku swojej pracy zawodowej poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje:

 

  • w 2011 roku ukończyłam Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskując tytuł naukowy Doktora Nauk Medycznych,
  • w 2011 roku ukończyłam odbywany w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich staż specjalizacyjny z dziedziny Choroby Wewnętrzne i uzyskałam tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych,
  • w 2013 roku ukończyłam odbywany w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu staż specjalizacyjny z dziedziny Diabetologia i zyskałam tytuł Specjalisty Diabetologii,
  • w 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia.